Uiteraard is het echocardiografisch onderzoek niet enkel waardevol bij het opsporen van dragers van een bepaalde aandoening voor de fok.

Ook wanneer uw dier klachten heeft die zouden kunnen veroorzaakt worden door een hartaandoening kan echocardiografie een belangrijk diagnostisch middel zijn.

Door middel van echografisch onderzoek kan men immers een exact beeld krijgen van hoe het hart er juist uitziet.

Zo kan men precies de diameter van de (voor)kamers meten, evenals de wanddiktes. Bovendien is de echografie een dynamisch iets, zodat men de beweging van het hart (contractiliteit van de hartspier, beweging van de verschillende kleppen) kan waarnemen.
Aan de hand van (kleuren)doppler is het tevens mogelijk de bloedsnelheden door de verschillende kleppen te meten, en de eventuele lekkages in beeld te brengen.

Enkel na een volledig echografisch onderzoek kan men besluiten tot het al dan niet toedienen van hartmedicatie. Niet elk dier met een bijgeruis heeft immers nood aan medicatie!

Wanneer uw dier wordt aangeboden met klachten als hoesten, bemoeilijkte/ versnelde ademhaling of verminderde uithouding, zal op basis van een grondig klinisch onderzoek (auscultatie hart en longen, palpatie pols, kleur slijmvliezen, buikpalpatie…) worden nagegaan of een echocardiografisch onderzoek nuttig is.

Ook wanneer er bij een routine-controle (bvb. vaccinatie) een bijgeruis wordt gehoord, is echografische controle mogelijk.