In deze ruimte vindt zowel het echografisch als elektrocardiografisch onderzoek (ECG) plaats.
Echografisch onderzoek kan zowel van het hart, als van de buik.
Hiervoor wordt best een afspraak gemaakt, aangezien sommige van deze onderzoeken wat meer tijd in beslag nemen.
Bij het elektrocardiografisch onderzoek (ECG) wordt de elektrische aktiviteit van de hartspier gemeten, dit kan nuttig zijn bij het opsporen van hartritmestoornissen.

Ook het microscopisch onderzoek wordt hier uitgevoerd.
Microscopisch onderzoek wordt vaak gebruikt voor het onderzoeken van

  • oorswabs, om na te gaan door welke kiem de oorontsteking precies wordt veroorzaakt. Dit kan belangrijk zijn voor het bepalen van de correcte behandeling.
  • kropstalen van duiven op de aanwezigheid van onder andere trichomonas.