Wanneer overgaan tot euthanasie?

In bepaalde situaties kan euthanasie de beste, en meest humane oplossing zijn voor uw huisdier. Wanneer dit moment precies is aangebroken, is zeer moeilijk te veralgemenen, en hangt af van de situatie waarin dier en eigenaar zich bevinden.

Uw dierenarts zal u daarom ook zo goed mogelijk trachten te begeleiden doorheen deze moeilijke beslissing, en zal samen met u bekijken of euthanasie voor uw hond of kat, knaagdier of vogel, op dat ogenblik de enige en beste oplossing is.

Wanneer u twijfelt over euthanasie kan u uzelf, als eigenaar, reeds een aantal vragen stellen die u kunnen helpen bij uw keuze. Zo zijn vragen als “eet en drinkt mijn dier nog?” en “heeft mijn dier chronische, onbehandelbare pijn?” relevante vragen wanneer het gaat om euthanasie.

Uiteraard dient iedere situatie vooraf eerst rustig besproken te worden met uw dierenarts, alvorens daadwerkelijk over te gaan tot euthanasie. Er is immers bvb. een hemelsbreed verschil tussen een poes die niet meer wil eten omdat ze toevallig koorts heeft, en een poes die niet meer eet, en waarvan al langere tijd geweten is dat haar nieren niet meer naar behoren functioneren.

Euthanasie gebeurt in onze praktijk enkel wanneer wij van mening zijn dat het voor het dier de beste oplossing is. Dit houdt dan ook in dat wij in onze praktijk niet ingaan op de vraag naar euthanasie owv een verhuis, of wanneer men het dier, cru gesteld, beu is.

Bij gevallen van agressie wordt er steeds grondig gekeken naar de omstandigheden waarin het dier gebeten heeft. Ook hier is euthanasie immers niet steeds de gepaste oplossing.

Hoe gaat euthanasie in zijn werk?

Wanneer u uw dier wil laten inslapen, kan dit zowel in de praktijk, als bij u thuis gebeuren (huisbezoeken kunnen gebeuren tussen 11u30 en 16u30).

Wanneer de euthanasie bij ons in de praktijk plaatsvindt, geven wij er de voorkeur aan om dit op afspraak te doen. Afscheid nemen van een geliefd huisdier is immers vaak zeer emotioneel, en dan is het ook voor de eigenaar aangenamer wanneer dit in alle rust kan gebeuren.

Als eigenaar kiest u zelf of u bij uw dier blijft wanneer het wordt ingeslapen.

Sommige mensen kiezen ervoor om tot op het einde aanwezig te zijn, terwijl anderen na de kalmeringsspuit reeds vertrekken. U moet in dit geval doen waar u zich zelf het beste bij voelt.
Ook kinderen mogen bij de euthanasie aanwezig zijn. Het is dan uiteraard aan u, als ouder, om uit te maken of dit voor uw kind al dan niet aangewezen is.

Bij een euthanasie wordt er eerst een kalmerend spuitje gegeven. Nadat uw dier wat rustiger geworden is, wordt er via een intraveneuze catheter in de voorpoot, een overdosis slaapmiddel ingespoten. Uw dier valt hierna vrijwel onmiddellijk in slaap, waarna ook alle lichaamsfuncties heel snel stilvallen.

Wat te doen met het lichaam?

Hier zijn er verschillende mogelijkheden.

Zo kan u er als eigenaar voor kiezen om uw overleden huisdier bij u thuis te begraven. Hiervoor zijn echter een aantal regels van kracht, die u best even navraagt bij uw gemeentebestuur.

Na het overlijden van uw huisdier kan u, desgewenst, zelf uw dier naar één van de erkende crematoria vervoeren (zie links).

U kan echter ook besluiten om uw dier na het overlijden bij ons in de praktijk te laten.
Op deze manier kan uw dier worden opgehaald voor collectieve of individuele crematie. Bij een individuele crematie is het mogelijk om een urne te bekomen. U kan ook bij de crematie aanwezig zijn wanneer u dit wenst.
Uiteraard liggen de tarieven voor een individuele crematie hoger dan deze bij een gezamenlijke ophaling. De exacte prijs hiervan hangt sterk af van het gewicht van uw huisdier.

Wanneer u nog vragen hebt omtrent euthanasie of crematie kan u uiteraard steeds bij ons terecht.