In deze ruimte worden de radiografiën gemaakt.
Het nemen van een foto kan nuttig zijn bij bepaalde spoedgevallen.

  • aanrijding
  • botbreuken
  • maagtorsie …

Ook in andere, minder dringende situaties (chronisch braken, blaasstenen, hart- en longaandoeningen…) kan het nemen van een radiografie aangewezen zijn.

Het nemen van een foto kan tijdens het spreekuur, maar net als bij het echografisch onderzoek, wordt – uitgezonderd bij spoedgevallen! – toch de voorkeur gegeven aan het werken op afspraak.
Dit beperkt immers aanzienlijk de wachttijden, en geeft u tevens de garantie dat we voldoende tijd kunnen vrijmaken voor uw dier.