1 augustus 2011

Beste klanten,

Met groot genoegen melden wij u dat onze praktijk in augustus 2011 officieel werd erkend als Dierenartsencentrum (DAC) door de Orde der dierenartsen.
Hiermee zijn wij de eersten in St-Truiden en omgeving.
Verspreid over Vlaanderen zijn er op dit ogenblik 20 dierenartsenpraktijken erkend als DAC.

Voorafgaande aan deze erkenning werd in onze praktijk een uitgebreide controle uitgevoerd door afgevaardigden van de diergeneeskundige Orde.

Bij hun bezoek werd nagegaan of voldaan wordt aan de erkenningsvoorwaarden voor een dierenartsencentrum.

Vooreerst moeten voor de oprichting van een dierenartsencentrum minstens 2 dierenartsen actief zijn in de praktijk. Deze moeten ten allen tijde een permanentie kunnen verzekeren.

Verder werd gekeken of het comfort, het welzijn en de hygiëne van de dieren gewaarborgd is.

Tevens werd ook de structuur en uitrusting van de praktijk uitgebreid beoordeeld.

Zo moet een praktijk, om erkend te kunnen worden tot DAC, tenminste beschikken over:

  • 1 wachtkamer
  • 2 consultatieruimtes
  • 1 operatiekamer
  • 1 hospitalisatieruimte
  • 1 lokaal medische beeldvorming
  • 1 geneesmiddelendepot
  • 1 voorziening voor afkoeling van kadavers en organisch afval

Tenslotte biedt een dierenartsencentrum de meest courante diagnostische, chirurgische en anesthetische technieken aan.

Zo is onze praktijk oa. uitgerust met radiografie, echografie, microscopie, gasanesthesie en anesthetische monitoring (pulsoxymeter en capnograaf).
We zijn dan ook opgetogen dat de reeds gedane investeringen tijdens de voorbije jaren mee geleid hebben tot de erkenning van DAP Quintinus als dierenartsencentrum!

Uiteraard is deze erkenning voor ons geen eindpunt, maar eerder een motivatie om ook de volgende jaren verder te blijven investeren in uitrusting en kennis, zodat wij onze patiënten in de toekomst een nog betere dienstverlening kunnen aanbieden!